RECURSOS DIDÁCTICOS

Visitas guiadas

Visitas guiadas para escolares

Os grupos escolares deben reservar previamente a súa visita, ben por teléfono ou por correo electrónico.

Debido ás características do xacemento, o número máximo de alumnos que poden visitar simultaneamente a domus  é de 20, polo que en caso de superalo deben optar por outra alternativa (ver Guía do Profesor).

Os alumnos deben vir acompañados por un profesor por cada grupo de 20.

 

Material para descargar